#146 Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv

#146 Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv